Ochrana osobných údajov - služby pre prevádzkovateľov informačných systémov

Popri ochrane osobných údajov ponúkam hlavne tieto služby:
    · poradenstvo v oblasti bezpečnosti informácií,
    · predzmluvné rokovania s dodávateľmi, riadenie rizík – štandardizácia a kvalita informačných systémov,
    · koncepčné dokumenty a interné normy z oblasti bezpečnosti informácií,
    · školenia z oblasti bezpečnosti informácií,
    · kontroly a audity v oblasti bezpečnosti informácií.

Ak máte záujem, môžete si pozrieť prednášku na tému Od štandardov IS k zmluve na správne fungujúci informačný systém, ktorú som mal na Konferencii Asociácie prednostov miestnych samospráv v októbri 2013 (prezentácia a sprievodné slovo) alebo jej staršiu verziu z 33. odbornej konferencii Asociácie komunálnych ekonómov v júli 2012 (prezentácia a sprievodné slovo).

Cena služieb sa určuje dohodou podľa náročnosti úloh. Pre kalkulácie spravidla používam hodinovú sadzbu 30 €.
Výnimočne je možné dohodnúť sa na alternatívnej forme spolupráce, napríklad dohodou o vykonaní práce.