Ochrana osobných údajov - služby pre prevádzkovateľov informačných systémov

Ing. Ľubomír Janoška
Eugena Suchoňa 52
902 01 Pezinok

Do októbra 2015 som poskytoval služby ako živnostník. Od novembra 2015 poskytujem služby prostredníctvom spoločnosti Fair Mind s. r. o., IČO 50010395, v ktorej som jediným spoločníkom a konateľom.

Dňa 18.7.2013 som absolvoval skúšku na Úrade pre ochranu osobných údajov SR podľa § 24 ods. 5 zákona 122/2013 Z. z. (osvedčenie).

Od roku 2003 do súčasnosti pracujem v oblasti bezpečnosti informácií v informačných systémoch.

Počas svojej odbornej praxe som sa zúčastnil implementácie dôležitých bezpečnostných opatrení, vykonával som školenia, rôzne procesné a kompetenčné analýzy, analýzy rizík a audity. Písal som interné normy a bezpečnostnú dokumentáciu. Vyšetroval som technologické aj personálne bezpečnostné incidenty. Bol som zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov v najväčšej slovenskej komerčnej poisťovni. Niekoľko krát som sa zúčastnil kontrol a konaní, ktoré viedol Úrad pre ochranu osobných údajov SR.

Ak máte záujem zoznámiť sa bližšie s mojim profesionálnym profilom, je na sociálnej sieti Linkedin (odkaz).

Odborný životopis:
2012 – doposiaľ: nezávislý konzultant: bezpečnosť informácií v IS, ochrana osobných údajov, štandardizácia, riadenie rizík
2009 – 2011: manažér bezpečnosti informačných systémov, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
2003 – 2008: metodik bezpečnosti informačných systémov, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
2001 – 2002: analytik, Slovenská poisťovňa, a. s.
2000 – 2001: riaditeľ úseku informačných technológií / technický riaditeľ, Spoločnosť pre podporu investícií, a.s.,
1999 – 2000: vedúci ekonomického odboru, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov
1994 – 1998: vedúci ekonomického útvaru / hlavný ekonóm, Mestský úrad, Mesto Pezinok
1989 – 1993: živnostník, hlavná oblasť podnikania: tvorba a distribúcia databázových aplikácií
1986 – 1988: vývojový pracovník, Pinelova nemocnica, Pezinok